17 maja 2021

Melanie Wood - pierwsza kobieta w historii, której udało się zdobyć Nagrodę Watermana

Znana amerykańska matematyczka Melanie Wood została pierwszą kobietą w historii, której udało się zdobyć Nagrodę Watermana w dziedzinie matematyki. W uzasadnieniu nagrody czytamy, że została ona nagrodzona „Za rozwiązywanie tajemnic i najbardziej złożonych problemów matematycznych poprzez badanie związku teorii liczb i macierzy losowych”. Nagroda zostanie jej wręczona pod koniec maja.

Amerykanka urodziła się w 1981 roku w Indianapolis, w stanie Indiana. Zawsze interesowała ją matematyka. Będąc w siódmej klasie wygrała ogólno stanowy konkurs matematyczny. Kolejnym krokiem był konkurs ogólnokrajowy, gdzie osiągnęła zaszczytne 40 miejsce.

Niespełna rok po tym Wood znalazła się w pierwszej dziesiątce. Pokazuje to jak ogromny progres i samozaparcie kobiety już w najmłodszych latach. W 2009 roku ukończyła doktorat na Uniwersytecie Princeton. Obecnie wykłada matematykę na Uniwersytecie Harvard i Uniwersytecie Kalifornijskim.

W 2002 roku została ona również pierwszą Amerykanką i drugą kobietą nagrodzoną przez Mathematical Association of America otrzymując nagrodę „Putnam Fellow”. Rok później zdobyła Nagrodę Morgana. W roku 2017 była laureatką nagrody National Science Foundation Career Award. Jest ona siódmym profesorem Harvardu, który otrzymał Nagrodę Watermana. Rok temu nagrodzona została chemiczka Emily Balskus.

Nagroda Watermana została ustanowiona przez National Science Foundation w celu upamiętnienia pierwszego dyrektora Fundacji – Alana T. Watermana.

Jest ona stworzona po to, by wspierać młodych naukowców. Pierwotnie kandydaci do nagrody nie mogli mieć więcej niż 35 lat lub musieli być maksymalnie 7 lat po zdobyciu stopnia doktora. Od 2018 roku kryteria te zostały nieco zmienione.  

Od konkursu w 2018 r. wymagania te zmieniono na 40 lat lub 10 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kandydaci do nagrody muszą wykazać się nieprzeciętnymi indywidualnymi osiągnięciami w swoich badaniach naukowych lub inżynieryjnych by umieścić ich w czołówce swoich rówieśników. 

Kryteria obejmują oryginalność, innowacyjność i znaczący wpływ na tę dziedzinę. Potencjalni kandydaci muszą zostać nominowani poprzez wystosowanie czterech listów referencyjnych, z których żaden nie może zostać przesłany z instytucji macierzystej kandydata. 

Wygrany otrzymuje medal i milion dolarów, które może w ciągu kolejnych 5 lat przeznaczyć na badania naukowe w dowolnej instytucji.

Ze względu na to, że nagrodę w roku 2021 otrzymały dwie osoby – Melanie Wood i Nicholas Carnes (badacz porządku publicznego z Duke University i socjolog), pieniądze musiały zostać podzielone na pół.

Kobieta powiedziała, że nagroda otwiera jej i jej zespołowi drogę do przeprowadzania kolejnych ciekawych projektów i badań. Podkreśliła, że ich przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego od fundacji NSF (National Science Foundation).

Fakt, iż Melanie Wood została pierwszą kobietą wyróżnioną przez wspomnianą fundację w dziedzinie matematyki otwiera furtkę kolejnym przedstawicielkom płci pięknej.

Autor; Natalia Malessa

źródło zdjęcia głównego; https://math.berkeley.edu/~mmwood/